Privacy Policy CloudKey

Op deze pagina wordt beschreven hoe wordt omgegaan met de privacy gegevens in het CloudKey concept.

Definities

In het CloudKey concept worden een aantal begrippen gehanteerd die hieronder worden gedefinieerd:

Definities CloudKey concept
CloudKey Pashouder Een persoon met een op zijn naam gestelde CloudKey met een uniek pasnummer. Per persoon zal maar 1 CloudKey worden uitgegeven.
Deelnemer Een bedrijf of instelling dat deelneemt aan het CloudKey concept door CloudKey Pashouders in staat te stellen diensten af te nemen bij het bedrijf of instelling.

Centrale registratie persoonsgegevens

Voor het maken van een CloudKey zijn een aantal persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens zullen centraal worden geregistreerd en opgeslagen in een database op een server in de Cloud. De server staat opgesteld in Nederland en is dus onderhevig aan de Nederlandse regels omtrent privacy.

De server in de Cloud wordt beheerd door Automatiseringsbuto Nicogram BV te Nieuw-Lekkerland (Nicogram).

Nicogram zal de persoonsgegevens beheren zoals bedoeld in artikel 1 sub b van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens vastgelegd in de CloudKey database zullen alleen dan worden verstrekt aan Deelnemers indien de Deelnemer heeft aangegeven dat de CloudKey Pashouder diensten mag afnemen van de Deelnemer en indien de CloudKey Pashouder daarmee akkoord gaat.

Vastgelegde gegevens

De volgende persoonsgegevens van CloudKey Pashouders zullen in de CloudKey database worden vastgelegd:

 • Achternaam
 • Voornaam met eventueel tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Man/Vrouw

Inzage en verbetering

Iedere CloudKey Pashouder die daarom verzoekt wordt schriftelijk binnen dertig dagen inzage gegeven in de gegevens die over hem of haar in het CloudKey systeem zijn opgenomen. Een verzoek tot inzage dient te worden gericht aan de directie van Nicogram.

Iedere CloudKey Pashouder kan een verzoek doen om de persoonsgegevens die in het CloudKey systeem zijn vastgelegd te wijzigen of te verwijderen.

Een verzoek tot wijziging of verwijdering moet worden gericht aan de directie van Nicogram. Wordt het verzoek naar de mening van de directie van Nicogram terecht gedaan, dan wordt de wijziging of verwijdering door Nicogram toegepast met inachtneming van de bewaartermijn.

Transactiegegevens

Door presentatie van de CloudKey bij een Deelnemer wordt een transactie vastgelegd, waarbij wordt geregistreerd welke dienst bij Deelnemer een CloudKey Pashouder wanneer heeft afgenomen.

Deze transactiegegevens zullen alleen maar aan de Deelnemer ter beschikking worden gesteld.

Deelnemers hebben geen toegang tot transacties die ten behoeve van andere deelnemers zijn vastgelegd.

Over CloudKey

Het CloudKey concept is ontwikkeld door Automatiseringsburo Nicogram BV

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  cloudkey@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland